Hulp voor kinderen met leerproblemen

Groep 6, 7 en 8

Wanneer kinderen in de bovenbouw van de basisschool zitten, hebben zij al een weg op school afgelegd. Soms dienen zich al eerder leerproblemen aan en hebben kinderen al hulp gehad (van de leerkracht, RT in of buiten school of help je je kind zelf thuis). En soms openbaren de problemen zich pas nu, na een ‘zorgeloze’ start.

Problemen op school door andere leerstijl

Wanneer je als ouder merkt dat het je kind op school niet (meer) zo makkelijk afgaat, vraag je je af hoe dat komt. Vaak zie ik in de praktijk dat kinderen, die niet mee kunnen komen in de bovenbouw, op een andere manier denken en leren. Deze andere leerstijl is vaak de oorzaak dat de basisautomatisering onvoldoende tot stand is gekomen. Hierdoor zijn zij relatief veel tijd kwijt aan ‘makkelijke’ onderdelen bij het leren, waardoor zij vast lopen omdat de hoeveel leerstof die zij aangeboden krijgen nu groter wordt. De zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis) komen erbij. Daarnaast wordt taal uitgebreid met werkwoordspelling en de beginselen van zinsontleden. Ook wordt vaak van kinderen verwacht dat zij boekbesprekingen of spreekbeurten houden. Op sommige scholen krijgen kinderen nu ook huiswerk. Kortom, er komt veel op hen af en bestaat de kans dat ze iets missen. Ze zien door de bomen het bos niet meer of lopen achter de feiten aan.

Hulp op het juiste moment

Als je merkt dat je kind vastloopt op school, maar moeizaam vooruit gaat, onderpresteert, onzeker of faalangstig is ten aanzien van school en de hulp die wellicht al geboden is, onvoldoende resultaat geeft, is het tijd om hulp in te schakelen.

Aanpak bij leerproblemen

Door 1 op 1 met jouw kind te werken in een relatief kort, maar effectief coachingstraject, leert jouw kind een specifieke leerstrategie aan. Kinderen leren hoe zij bewust beter gebruik kunnen maken van hun hersenen.

Toepassing leergebieden

Nadat het kind de basistechniek onder de knie heeft, wordt in  iedere vervolgsessie een ander onderwerp behandeld.  Zo kan o.a. gewerkt worden aan spelling, rekenen, lezen, begrijpend lezen, werkwoordspelling, leren van grote stukken tekst en het voorbereiden en houden van presentaties. Welke onderdelen aan bod komen, hangt af van de knelpunten die het kind tegenkomt. Bij iedere sessie ben je als ouder aanwezig, zodat datgene wat je kind in de coachingssessie heeft geleerd, thuis voortgezet en toegepast kan worden.

Zelfstandig aan de slag

Doordat een kind een andere leerstrategie aanleert, waarbij het zélf leert hoe het op een andere manier kan leren, kan deze manier van leren toegepast worden op verschillende leergebieden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren leren en geheugentechnieken. In de coachingssessie leert je kind dus hoe het zelfstandig aan de slag kan. Zo kan het geleerde ook op school worden toegepast en biedt een goede voorbereiding op de middelbare school, waar een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van kinderen.

Faalangst: "Ik kan het toch niet".

Sommige kinderen zijn erg onzeker geworden over zichzelf doordat het leren niet lukt, ondanks al hun inspanningen. Vaak hebben zij overtuigingen als: ‘’Ik ben slecht in rekenen’, ‘Spelling lukt mij nooit!” of ‘Zie je wel, ik ben gewoon dom”. Wanneer dit speelt bij een kind, ondersteun ik het leerproces door gebruik te maken van specifieke technieken, die ervoor zorgen dat de weg weer vrij is om te leren.

Niet harder, maar anders leren!

Gemiddeld zijn 4 tot 6 sessies voldoende om een kind een andere leerstrategie aan te leren. Tussen iedere sessie zit steeds 3 weken, zodat je thuis met je kind het geleerde kan toepassen.

Resultaten

 • Leerachterstanden worden ingehaald
 • Betere toetsresultaten
 • Concrete handvatten voor het leren voor je kind en voor jou
 • Je kind krijgt rust doordat het weet wat het moet doen
 • Je kind leert hoe het denkt en leert en zijn/haar talenten hierbij in te zetten
 • Je kind leert anders te denken over zichzelf en over school
 • Groei in sociaal emotionele opzicht: je kind wordt zelfverzekerder en is zich bewuster van wat het kan
 • Meer zelfvertrouwen
 • Je kind zit beter in zijn of haar vel
 • Je kind gaat met plezier naar school
 • Meer rust voor jou als ouder

Aanmelden

Met een praktische aanpak en de juiste handvatten, ga je samen met je kind aan de slag en spijkert je kind zijn of haar vaardigheden weer bij. Daardoor krijgt je kind meer leerplezier en groeit het zelfvertrouwen.

Wil jij dat ook voor jouw kind?

Neem dan contact met mij op voor een intakegesprek.

Met Talent&Groei kies ik voor coaching en begeleiding die gericht is op
het ontdekken en versterken van de sterke punten en talenten van jouw kind.

Uit de praktijk